برای دسترسی به آخرین مقالات و ارجاعات بین المللی به تحقیقات دکتر قاسمی فلاورجانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دکتر قاسمی فلاورجانی در گوگل اسکالر

دکتر قاسمی فلاورجانی در سایت دریچه محققین

دکتر قاسمی فلاورجانی در سایت ارکید